Convocatòria de comunicacions

Busquem participants que estiguin interessats a compartir les seves experiències en els tallers participatius paral·lels del XIII Congrés Europeu de la Muntanya sobre el futur de les economies de muntanya.

Els Congressos Europeus de la Muntanya, la trobada biennal de les parts interessades en la muntanya, constitueixen una gran oportunitat per intercanviar experiències i coneixements i per establir contactes amb centenars de participants d’arreu d’Europa.

Un element clau d’aquestes trobades són els tallers participatius sobre els reptes i les oportunitats de les àrees de muntanya. Enguany, el programa n’inclourà vuit, destinats a trobar solucions als vuit problemes plantejats.

Temes dels tallers

Hi ha vuit tallers programats sobre temes clau per a les economies de muntanya. Cada taller constarà d’una primera part dedicada a presentar iniciatives i experiències (polítiques locals, projectes, noves metodologies, eines innovadores, etc.), seguida d’una segona part participativa destinada a parlar de les solucions i les eines necessàries. Tot seguit, hi ha un resum dels temes i dels objectius de cada sessió.

Taller 1 - Com aportar més valor als productes agrícoles de muntanya?

Aquesta sessió, centrada a explorar estratègies destinades a millorar el valor intrínsec dels productes agrícoles de les zones de muntanya, abordarà temes cabdals de discussió com són la implementació de sistemes de màrqueting directe, l’optimització dels canals de distribució, la integració de certificacions ecològiques i la diversificació amb el cultiu de nous productes, com ara plantes medicinals o vinyes. A més, s’hi debatran els reptes i les oportunitats inherents a l’agricultura de muntanya, particularment en el context del canvi climàtic.

Taller 2 - La transformació de les matèries primeres: com retornar el sector secundari als territoris de muntanya?

Aquesta sessió examinarà estratègies transformadores orientades a modelar el paisatge econòmic territorial. Abordarà temes clau per al desenvolupament sostenible de les regions de muntanya com són la transformació de les matèries primeres al mateix lloc de producció o l’atracció d’altres indústries (per exemple, del sector biomèdic o de l’esportiu) que fomentin el sector secundari, actualment desaparegut, amb l’objectiu de preservar i promoure localment el valor afegit. Quines iniciatives contribueixen a mantenir tant els negocis com el seu valor a la muntanya? Aquesta sessió servirà de context per al debat i per entendre els matisos dels reptes i les oportunitats inherents a la transformació territorial capaç d’influenciar el teixit socioeconòmic de les regions de muntanya.

Taller 3 - Com poden aprofitar el potencial de la digitalització les economies de muntanya?

Aquesta sessió explorarà el potencial transformador de la digitalització i l’impacte que té en els models de negoci, l’ocupació i el desenvolupament d’habilitats. Els objectius seran descobrir enfocaments innovadors per aprofitar les tecnologies digitals per al creixement econòmic i explorar paradigmes emergents que redefineixen les estructures de treball i formació tradicionals. El taller proporcionarà un marc per comprendre les oportunitats que presenta la digitalització en la diversificació de l’economia, i també el paper de la intel·ligència artificial a l’hora de facilitar el desenvolupament econòmic de les àrees de muntanya.

Taller 4 - Com fomentar l’emprenedoria?

Aquesta sessió analitzarà aspectes crucials del desenvolupament econòmic i com les administracions públiques poden donar suport a les pimes, les microempreses i els autònoms. La sessió explorarà maneres de promoure estructures legals innovadores, com empreses cooperatives i empreses socials. També tindrà com a objectius compartir enfocaments per estimular la innovació i donar suport a les empreses emergents, especialment en sectors prometedors com l’economia de plata, i compartir estratègies per promoure entorns de treball innovadors (espais de cotreball, clústers d’empreses, xarxes d’espais de treball, etc.).

Taller 5 - Treballar amb la natura: com repensar el turisme a les zones de muntanya?

Aquesta sessió destacarà la importància primordial del sector terciari a les zones de muntanya, i analitzarà quin futur i quines implicacions per a l’economia local té. Se centrarà en l’exploració del futur del turisme de muntanya i examinarà temes cabdals com ara si és millor mantenir els enfocaments tradicionals de la diversificació o val més trobar maneres noves, innovadores i disruptives de desenvolupar un altre turisme de muntanya. El taller abordarà específicament la transformació de les estacions d’esquí i la utilització estratègica de l’interès creixent en la salut i l’esport. Aquesta sessió oferirà una oportunitat per aprofundir en els molts aspectes que configuren el futur del turisme de muntanya, incloent-hi l’alineació estratègica amb la natura i el potencial de nous negocis turístics. Per exemple, s’hi debatrà el concepte de “la natura com a negoci” (que inclou la reintroducció de la fauna salvatge, els espais naturals privats i el desenvolupament de nous productes turístics basats en la natura com la caça o els retirs espirituals) i si s’haurien de fomentar o no aquests models.

Taller 6 - Treballar per a la natura: com quantificar i remunerar els serveis ecosistèmics de les activitats agropecuàries?

Aquesta sessió estarà dedicada al reconeixement, la valorització i la possible compensació dels serveis proporcionats per les activitats agropecuàries a les muntanyes. Tindrà com a objectiu explorar estratègies que equilibrin la preservació dels ecosistemes amb el benestar econòmic dels qui contribueixen a fer-ne una gestió sostenible. El taller buscarà il·lustrar el concepte mitjançant exemples innovadors que reeixiran a quantificar i remunerar els diferents serveis ecosistèmics.

Taller 7 - Què fa atractives les comunitats de muntanya? És només l’accés als serveis?

La vida a les muntanyes té molts beneficis que sovint s’ignoren o subestimen. Més enllà dels reptes associats als serveis essencials com la salut o l’educació, la vida a les muntanyes ofereix un entorn natural, una cultura rica i diversa, i oportunitats per al desenvolupament personal i professional. Aquest taller tindrà com a objectiu obrir un debat sobre com canviar la narrativa relacionada amb la qualitat de vida a les muntanyes, i com reconèixer i valorar el paper que les comunitats de muntanya tenen en el benestar social i ambiental. S’abordarà la importància de les infraestructures socials (per exemple, els tercers llocs i les altres instal·lacions destinades a la comunitat) i com una activitat econòmica diversa i sostenible pot ajudar a canviar la narrativa de les zones de muntanya.

Taller 8 - Superar les barreres que limiten l’atractiu: com afrontar les dificultats d’accés a l’habitatge i a la terra?

Aquesta sessió se centrarà en les maneres de millorar les opcions d’allotjament a les zones de muntanya. Amb l’objectiu de satisfer la necessitat urgent d’allotjament assequible, el taller explorarà enfocaments innovadors per mobilitzar habitatges buits en zones rurals. Per promoure un entorn de vida favorable tant per als visitants com per als residents, també es debatran estratègies per donar suport i integrar millor els nouvinguts i per proporcionar serveis essencials per a les famílies.

Presentació de la proposta

Animem les parts interessades en la muntanya d’arreu d’Europa a participar en el congrés i compartir les seves iniciatives o projectes sobre aquests temes en els tallers participatius paral·lels.

Preveiem uns 15 minuts perquè cada ponent presenti la seva comunicació.

Per a cada taller, busquem comunicacions que:

  • provinguin de zones de muntanya europees
  • tinguin impacte i resultats concrets i mesurables sobre el terreny
  • contribueixin a fer més resistents i pròsperes les economies de muntanya
  • siguin transferibles a altres zones de muntanya.

Com participar-hi?

Vols presentar la teva iniciativa innovadora al Congrés Europeu de la Muntanya? Envia una comunicació abans del 24 de juny de 2024.

Tingues en compte que a totes les sessions plenàries hi haurà interpretació en anglès, francès, català, aranès i espanyol, però que en els tallers participatius serà limitada. Sempre que sigui possible, la llengua d’ús preferent serà l’anglès. Et demanem que ens indiquis en quina llengua o llengües pots comunicar la teva iniciativa amb comoditat.

Els ponents estaran exempts de la quota d’inscripció al congrés.

Si tens alguna pregunta sobre el Congrés Europeu de la Muntanya o la convocatòria de comunicacions, et preguem que et posis en contacte amb nosaltres.

Envia la comunicació

Per a qualsevol informació, contacteu amb info@euromontana.org