Convocatòria de contribucions

Busquem participants que estiguin interessats en compartir les seves experiències durant els tallers paral·lels de la XIII Convenció Europea de Muntanya sobre el futur de les economies de muntanya!

Les Convencions Europees de Muntanya són la trobada bianual d’agents interessats en les muntanyes i són una gran oportunitat per intercanviar experiències i coneixements i establir contactes amb centenars de participants de tota Europa.

Els tallers interactius, sobre com superar els reptes i aprofitar les oportunitats de les àrees de muntanya, són un element clau de les Convencions Europees de Muntanya. Enguany, el programa inclourà 8 tallers interactius destinats a trobar solucions a una sèrie de problemàtiques.

Temes dels tallers

Hi ha 8 tallers programats sobre diversos temes clau per a les economies de muntanya. Cada taller constarà d'una primera part dedicada a presentar iniciatives i experiències (polítiques locals, projectes, noves metodologies, eines innovadores, etc.). A continuació, hi haurà una segona part interactiva per discutir les solucions i les eines necessàries. A continuació, trobareu un resum dels temes i dels objectius de cada sessió.

Taller 1 - Com aportar més valor als productes agrícoles de muntanya?

Aquesta sessió se centra a explorar estratègies destinades a millorar el valor intrínsec dels productes agrícoles en les regions de muntanya. Aquesta sessió abordarà temes cabdals de discussió com la implementació de sistemes de màrqueting directe, l’optimització dels canals de distribució, la integració de certificacions ecològiques i la diversificació dels productes agrícoles a través del cultiu de nous productes, com ara plantes medicinals o vinya. A més, es debatran els reptes i les oportunitats inherents a l’agricultura de muntanya, particularment en el context del canvi climàtic.

Taller 2 - De les matèries primeres a la transformació: com tornar el sector secundari als territoris de muntanya?

Aquesta sessió examinarà estratègies transformadores orientades a modelar el paisatge econòmic territorial. Abordarà temes clau per al desenvolupament sostenible de les regions de muntanya, com la transformació de la matèria primera dins de les muntanyes o l’atracció d’altres indústries (per exemple, en el sector biomèdic o en l’esportiu), fomentant el sector secundari actualment desaparegut, per preservar i promoure el valor afegit dins del territori. Hi ha iniciatives que contribueixen a l’objectiu de mantenir tant els negocis com el seu valor? Aquesta sessió servirà de fòrum dinàmic per fomentar una comprensió matisada dels reptes i de les oportunitats inherents en la transformació territorial, influenciant així el teixit socioeconòmic de les regions de muntanya.

Taller 3 - Com aprofitar el potencial de la digitalització per a les economies de muntanya?

Aquesta sessió explorarà el potencial transformador de la digitalització, desentranyant el seu impacte en els models de negoci, l’ocupació i el desenvolupament de competències. El seu objectiu serà descobrir enfocaments innovadors per aprofitar les tecnologies digitals per al creixement econòmic i explorar paradigmes emergents que redefineixen les estructures de treball i formació tradicionals. El taller proporcionarà un marc per comprendre les oportunitats que presenta la digitalització en la diversificació de l’economia, i també com la intel·ligència artificial pot facilitar al desenvolupament econòmic d’aquestes regions.

Taller 4 - Com fomentar l’emprenedoria?

Aquesta sessió aprofundirà en aspectes crucials del desenvolupament econòmic i com les administracions públiques poden donar suport a les PYMEs, microempreses i autònoms. La sessió explorarà maneres de promoure estructures legals innovadores, com empreses cooperatives i empreses socials. També tindrà com a objectiu compartir enfocaments per estimular la innovació i donar suport a les start-ups, especialment en sectors prometedors com l’economia “silver”, i compartir estratègies per promoure entorns de treball innovadors (espais de coworking, clústers d’empreses, xarxes d’espais de treball, etc.).

Taller 5 - Treballar amb la natura: com repensar el turisme a la muntanya?

Aquesta sessió reconeix la importància primordial del sector terciari a les regions de muntanya, contemplant el seu futur i les implicacions per a l’economia local. Ens centrarem en l’exploració del futur del turisme de muntanya, discutint temes cabdals com si adherir-se als enfocaments tradicionals de diversificació o trobar maneres noves, innovadores i disruptives de desenvolupar un altre turisme de muntanya. El taller abordarà específicament la transformació dels complexos turístics de muntanya i la utilització estratègica de l’interès creixent en la salut i l’esport. Aquesta sessió oferirà una oportunitat per explorar els molts aspectes que configuren el futur del turisme de muntanya, incloent-hi l’alienació estratègica amb la natura i el potencial de nous negocis turístics. Per exemple, el taller discutirà el concepte de “la natura com a negoci” (que abasta la reintroducció de la fauna salvatgea, els espais naturals privats i el desenvolupament de nous productes turístics basats en la natura com la caça o els retirs espirituals) i si aquests models haurien de ser fomentats o no.

Taller 6 - Treballar per la natura: com quantificar i remunerar els serveis ecosistèmics de les activitats agropastorals?

Aquesta sessió estarà dedicada al reconeixement, la valorització i la possible compensació dels serveis proporcionats per les activitats agropastorals a les muntanyes. Tindrà com a objectiu explorar estratègies que equilibrin la preservació dels ecosistemes amb el benestar econòmic dels qui contribueixen a la seva gestió sostenible. El taller buscarà il·lustrar el concepte mitjançant exemples innovadors que reeixiran a quantificar i remunerar els diferents serveis ecosistèmics.

Taller 7 - Què fa atractives les comunitats de muntanya? Es tracta només d’accés als serveis?

La vida a les muntanyes té molts beneficis que sovint s’ignoren o subestimen. Més enllà dels reptes associats als serveis essencials com la salut o l’educació, la vida a les muntanyes ofereix un entorn natural, una cultura rica i diversa, i oportunitats per al desenvolupament personal i professional. Aquest taller tindrà com a objectiu obrir un debat sobre com canviar la narrativa relacionada amb la qualitat de vida a les muntanyes, i com reconèixer i valorar el paper que les comunitats de muntanya juguen en el benestar social i ambiental. S’abordarà la importància de les infraestructures socials (per exemple, els espais comunitaris i altres infraestructures centrades en l’àmbit social) i com una activitat econòmica diversa i sostenible pot ajudar a canviar la narrativa de les muntanyes.

Taller 8 - Superar les barreres relacionades amb l’atractiu: com afrontar l’habitatge i l’accés al sòl?

Aquesta sessió es centrarà en les maneres de millorar opcions d’allotjament dins les regions de muntanya. Amb l’objectiu de satisfer la necessitat urgent d’allotjament assequible, el taller explorarà enfocaments innovadors per mobilitzar habitatges buits en entorns rurals. Per promoure un entorn de vida favorable tant per als visitants com per als residents, també es discutiran estratègies per donar suport i integrar millor els nous residents i per proporcionar serveis essencials per a les famílies.

Presentació de la proposta

Animem els agents interessats en les muntanyes a unir-se i compartir les seves iniciatives o projectes sobre aquests temes durant els nostres tallers paral·lels!

Esperem que cada ponent presenti la seva iniciativa en 15 minuts.

Per a cada taller, busquem iniciatives que:

  • provinguin de zones de muntanya europees,
  • tenen impacte i resultats concrets i mesurables sobre el terreny,
  • contribueixin a fer les economies de muntanya més resistents i pròsperes,
  • siguin transferibles a altres zones de muntanya.

Com contribuir

Vols presentar la teva iniciativa innovadora a la Convenció Europea de Muntanya? Envia la teva contribució!

Tingueu en compte que s’ofereix interpretació en anglès, francès, català, aranès i espanyol per a totes les sessions plenàries, però que l’interpretació serà limitada pels tallers interactius, depenent del format i les necessitats de cada sessió. Quan sigui possible, s’utilitzaria l’anglès preferiblement. Us preguem que ens indiqueu en quin o quins idiomes podeu presentar la vostra iniciativa amb comoditat.

Els ponents estaran exempts de la tarifa d’inscripció a la conferència.

Si teniu alguna pregunta sobre la Convenció Europea de Muntanya o la convocatòria de contribucions, us preguem que ens contacteu.

Enviar contribució

Per a qualsevol informació, si us plau, contacteu amb info@euromontana.org